GOED DOEL

De volledige netto-opbrengst van de boekenverkoop van 100 in Zicht gaat elk jaar naar een goed doel.

Uit onderstaande voorstellen werd via voting door de auteurs het initiatief Moeders voor Moeders geselecteerd dat exact één jaar na de lancering de volledige opbrengst in ontvangst mag nemen.

Elke maand wordt op deze website een actuele stand van zaken gepubliceerd van de netto-opbrengst uit onze boekenverkoop. Het eerste cijfer wordt in juli bekend gemaakt en wordt verder maandelijks aangepast.

De VZW Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 130 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Wekelijks deelt Moeders voor Moeders voedselpakketten uit aan honderden gezinnen. Naast voeding kunnen moeders allerlei materiële hulp bekomen voor hun kinderen zoals kinderkleding, verzorgingsmateriaal, babymateriaal enz. De VZW Moeders voor Moeders stelt bovendien verschillende diensten ter beschikking zoals de resto-bébé, waar de allerkleinsten twee maal per week een badje en een warme maaltijd kunnen krijgen.

Motivatie: Monique Verdickt heeft door haar groot gezin ook een moment van Inzicht gehad en heeft daardoor een actie ondernomen die belangrijke gevolgen heeft gehad. Eigenlijk zou haar verhaal even goed in ons boek kunnen terechtgekomen zijn.

Dit waren de andere voorstellen van onze auteurs. Deze initiatieven komen opnieuw in aanmerking bij de volgende selectie.

1. Yar Vlaanderen (voorgesteld door Kathleen Van Caelenberg)

Wat: YAR Vlaanderen organiseert een persoonlijkheidsprogramma voor jongeren die in het verleden moeilijkheden hebben ervaren omtrent hun persoonlijkheidsontwikkeling, de thuissituatie, school… Het programma is opgebouwd in 3 fasen. In de eerste fase worden jongeren gemotiveerd om zich kandidaat te stellen en om voor zichzelf 3 persoonlijke doelstellingen te formuleren. Vervolgens nemen ze deel aan een intensieve 6-daagse training waar ze een aantal handvaten en inzichten wordt aangereikt. Tenslotte krijgt elke jongere een individuele coach, die hem/haar ondersteunt bij het realiseren van de persoonlijke doelen. Aangezien YAR Vlaanderen een community-based-programma is, wordt er beroep gedaan op een grote groep van vrijwilligers.

Motivatie: Bij ons in Oost-Vlaanderen is er nog geen afdeling maar wel grote nood…

Meer informatie

2. Fietsen in beweging (voorgesteld door Nele Carpentier)

Wat: Fietsen in beweging is een project van het buitengewoon onderwijs Zuiderkempen. De bedoeling is om kinderen en jongeren met een beperking te leren fietsen, uit zowel lichamelijke als sociale overwegingen. Zelfs met subsidies van de provincie wordt het moeilijk om de fietsenstalling en het veilig fietsparcours te realiseren. Ondanks het zeer lokale karakter van dit project, wil ik het toch graag mee laten nemen in de stemming.

Motivatie: Het project ligt me nauw aan het hart omdat een goede vriendin leerkracht is in het Buso Westerlo en omdat een neef van mij er leerling is geweest.

3. MS Liga Vlaanderen (voorgesteld door Katrien Robeyns)

Wat: De MS liga beoogt het instaan voor de psychosociale begeleiding van Personen met MS en hun familie; bemiddelen (en begeleiden) in het – soms ingewikkelde – netwerk van sociale en financiële voorzieningen; de bevolking informeren over en sensibiliseren voor MS; het wetenschappelijk onderzoek rond MS stimuleren.

Motivatie: enkele jaren geleden werd een van mijn beste vriendinnen gediagnoseerd met MS. Ik wist onmiddellijk wat dit voor haar zou betekenen want tijdens mijn middelbare school heb ik ooit een MS-instelling bezocht.

Meer informatie

4. Make-A-Wish (voorgesteld door Sabine Mans)

Wat: Make-A-Wish® vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen. Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen wil de kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze voor staan. De wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind. Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan de wens verbonden zijn.

Motivatie: heel wat inzichten in ons boek hebben te maken met verlangens, dromen of wensen, hoe groot of klein ook, die we een plaats in ons leven hebben kunnen geven. Wat zou er mooier zijn dan met de opbrengst van ons boek wensen van kinderen in vervulling te laten gaan?

Meer informatie

5. DeBZN Stiltehoeve Metanoia (voorgesteld door Katharina Müllen)

Wat: BZN gelooft in het vermogen van mensen om antwoorden te creëren, zowel op de uitdagingen in hun

persoonlijkleven,alsopdegrotevragenvanonzetijd. Opvoorwaardedatzedekanskrijgenstiltestaan.Een omgeving die de stilte koestert kan daarbij helpend zijn. BZN gelooft dat mensen het verlangen hebben de verbinding te maken tussen hun eigen inzichten en die van anderen, teneinde voordeel te genereren voor de planeet en haar bewoners. Op de achtergrond van turbulente veranderingsprocessen en in een klimaat van ‘druk drukker drukst’ wil Bond zonder Naam met BZN Metanoia, een plek creëren die condities en aanbod verzorgt, teneinde mensen te ondersteunen in hun verlangen stil te staan. De doelgroep bestaat uit Individuen of groepen die de wens hebben stil te staan bij hun persoonlijk proces, het proces binnen hun relaties of hun team. En ook Individuen of groepen die het beste in zichzelf willen verbinden met het beste in anderen, teneinde nieuwe antwoorden te helpen ontwikkelen op de grote vragen van deze tijd. Op 6 januari 2014 wil BZN zijn deuren openen.

Motivatie: Met “100 in Zicht” hebben we als co-auteurs samen aangetoond dat we geloven in het vermogen van mensen om antwoorden te vinden of scheppen, zowel op de uitdagingen in ons persoonlijk leven, als op de grote vragen van onze tijd – op voorwaarde dat we ons een moment en plaats gunnen om stil te staan. BZN Stiltehoeve Metanoia schept de condities om het verlangen “stil te staan” te verwezenlijken. Net als ons boek biedt Metanoia ruimte om de verbinding te maken tussen eigen inzichten en die van anderen, teneinde voordeel te genereren voor de planeet en haar bewoners, of indien dit dichterbij voelt: teneinde onze wijsheid te mobiliseren voor fundamentele antwoorden. Ik geloof dat een optimistisch uitzicht in zicht is telkens wanneer we afstand nemen van drukte en in stilte terugkeren naar het wezenlijke. Niet allen vinden zo’n plek in hun eigen omgeving, daarom is het waardevol dat Metanoia toegankelijk is voor allen die de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen om nieuwe antwoorden te vinden vragen van onze tijd.

Meer informatie

6. EMPATHIE vzw (voorgesteld door Filip Lowette)

Wat: Dit initiatief van Dr. Patty Annicq doet prachtig (systemisch en oplossingsgericht) werk voor mensen met eetstoornissen. Uniek in België is een dagcentrum, waarvan jammer genoeg de kosten (gemiddeld 2000€ per maand) niet terugbetaald worden door het Riziv . Met zijn unieke aanpak brengt dit centrum mensen inzicht, zodat ze weer uitzicht op leven krijgen.

Motivatie: Onze gift zou integraal gebruikt worden om de opvang in het dagcentrum en therapiesessies toegankelijk te maken voor patiënten die niet beschikken over de nodige middelen.

Meer informatie

7. De Antwerpse hulphonden (voorgesteld door Sabine Van Meenen)

Wat: Dirk Comijs is zelf op latere leeftijd blind geworden en zet zich samen met zijn partner Agnes in voor deze organisatie. 2 prachtmensen met een bijzonder missie. Hun missie is hulpbehoevenden en personen met een handicap te voorzien van een hulphond. Hierdoor worden deze personen mobieler en makkelijker deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Motivatie: Deze mensen kunnen een extraatje echt gebruiken. Het verhaal erachter is zo bijzonder. Ik duim alvast voor hun project.

Meer informatie

8. Siddartha vzw (voorgesteld door Peter Aertsen)

Wat: Deze Belgisch- Ethiopische organisatie is enerzijds zeer actief in België en anderzijds in Ethiopië. Het is voor mij het knappe prototype van “internationaal sociaal ondernemerschap”. De finaliteit is -via een nuchtere-hands-on-voeten-op-de-grond-visie- “zwakkere” mensen een duwtje in de rug te geven zodat ze maximaal op eigen benen kunnen staan om hun leven op een waardige manier uit te bouwen.”

Meer informatie

9. Mucovereniging (voorgesteld door Anita Descheemaeker)

Wat: De Mucovereniging vzw is een vereniging van en voor mensen met mucoviscidose en hun families. Samen met de families, mucocentra en zorgverstrekkers zetten wij ons in voor een beter, langer en gelukkiger leven voor alle mucopatiënten. Onze eerste prioriteit is dan ook de kinderen, jongeren en volwassenen met muco in ons land bij te staan in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte. Via informatie, sociale, praktische en financiële steun en tal van andere projecten proberen we de patiënten en families te helpen om een oplossing te vinden voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Dankzij de inzet van velen kunnen we dit elke dag een stukje waarmaken.

Motivatie: omdat deze vereniging de zieke kinderen en hun familie helpen; omdat deze ziekte nog altijd héél veel geld kost aan de familie van de zieke kinderen en dat dat absoluut onderschat wordt; omdat er niets zo erg is van te weten dat je je kind je ganse leven niet bij je kan hebben en het daarom zo belangrijk is dat dat korte leven zo comfortabel en zorgeloos kan verlopen.

Meer informatie

10. vzw Think-out-of-the- box (voorgesteld door Bert Stas)

Wat: Het is een initiatief van 11 ouders die geen plaats vonden voor hun volwassen mentaal gehandicapte kinderen en daarom zelf het opvangtehuis “Vriendenhuis” hebben opgericht. Naast de overheidssteun hebben zij nog handenvol geld nodig om de 4 fulltime begeleiders te kunnen betalen voor hun behoeftige kinderen.

Motivatie: Ik draag dit initiatief voor omdat deze ouders niet aan de klaagmuur staan, maar zelf het initiatief nemen om zaken te veranderen. Ze vreesden voor de toekomst van hun de kinderen op lange termijn en namen uit liefde dit initiatief. Het is voor mij dan ook een voorbeeldproject.

Meer informatie

11. vzw Abajaa (voorgesteld door Dirk Coveliers)

Wat: abajaa! is een vereniging zonder winstoogmerk die vrijetijdsactiviteiten voor personen met een verstandelijke beperking organiseert. Hoe doen we dat?
Authentiek: we blijven onszelf: trouw aan onze idealen, eerlijk, echt…van deelnemer tot begeleider. Begeesterd: onze werking bestaat er uitsluitend uit, is er mogelijk door en drijft erop: het engagement van begeesterde vrijwilligers.

Aanstekelijk: we maken mensen graag warm voor wat we doen, we zoeken toch dat aanstekelijk sfeertje.
Jeugdig: klein of groot, oud of jong, jeugdig is onze stijl: wie jong van hart is, is bij ons thuis. A-typisch: het woord a-typisch slaat de nagel op de kop, want abajaa! blinkt uit in eigenzinnigheid. Avontuurlijk: het mag dat ietsje meer zijn, dat grensverleggende, dat avontuurlijke, uitgesproken… authentiek, begeesterd, aanstekelijk, jeugdig, a-typisch en avontuurlijk… het is onze uitgesproken stijl! Zet de eerste letters van deze typerende adjectieven op een rijtje en je krijgt: abajaa!

Motivatie: Begin dit jaar werd deze organisatie getroffen door een groot drama : haar peter, Bart Van den Bossche, kwam plots te overlijden. Bart kwam langs om zijn liedjes te zingen voor de jongeren met een verstandelijke handicap. Een onvergetelijk moment van warmte en sfeer, het klikte zo goed dat Bart 3 jaar later onmiddellijk “abajaa!” zei op onze vraag of hij peter wou worden van onze vzw abajaa! Door de bijdrage vanuit het boek kunnen we misschien bijdragen om, zelfs zonder Bart, maar in zijn nagedachtenis, deze jongeren, tijdens hun jaarlijks kamp, een onvergetelijk moment te bezorgen.

Meer informatie

12. Climbing For Life (voorgesteld door Hans Hermans)

Wat: Dit is een knap project dat financiering, steun en aandacht vraagt voor een ziekte waar heel wat gewone Belgen aan leiden: mucoviscidose. Deze actie gaat via Steven De Wilder, een enthousiaste zaakvoerder van Capargus. Hij beklimt deze zomer als muco-patiënt, de legendarische Col Du Galibier voor Climbing For Life.

Motivatie: Met een eenmalige financiering en sponsoring zijn ze verder geholpen. Bovendien kan 100 In Zicht genieten van visibiliteit en businessmensen die aan de ziekte leiden extra ondersteunen met de verhalen die we in ons boek brengen.

Meer informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS